Hyresvillkor

Här kan ni läsa de allmänna hyresvillkoren för Semesterhus Nordsjön. Vi rekommenderar våra gäster att läsa igenom hyresvillkoren vid bokning av vistelse.

Allmänna hyresvillkor för Semesterhus Nordsjön

Boka tryggt under Covid-19 – Ni är garderade vid eventuell nedstängning

Vid en eventuell tvingande nedstängning av semesterhusen i Söndervig eller vid gränsstängning är er semestervistelse garderad. Ni får i så fall ett presentkort på hela beloppet som ni har betalat för er vistelse. Presentkortet gäller i tre år, och ni får det självklart helt kostnadsfritt.

Vi garanterar:

 • Ett presentkort på hela beloppet som ni har betalat för er vistelse.

 • Presentkortet är giltigt i tre år, så ni har god tid på er att hitta ett nytt datum.

 • Ni betalar inga extra avgifter.

Privatägda semesterhus

Semesterhusen är privatägda och Semesterhus Nordsjön förmedlar semesterhusen. Hyreskontraktet är ett bindande förmedlingsavtal som ingås direkt mellan hyresgäst och Semesterhus Nordsjön. Hyresförhållandet omfattar nämnda semesterhus med alla tillbehör som anges i beskrivningen av semesterhuset. Endast det antal personer som anges i beskrivningen får bo i semesterhuset. När hyresavtalet ingås intygar hyresgästen att denne har fyllt 18 år och är myndig.

Beställning och betalning

 • Beställning på telefon
  När vi har tagit emot bokningen per telefon skickar vi ett hyreskontrakt via e-post med en länk till onlinebetalning. Vid mottagandet av hyreskontraktet görs den 1:a inbetalningen som motsvarar 25 % av hyresbeloppet. Den ska betalas in senast 48 timmar efter beställningen av vistelsen. Vid beställning mindre än 30 dagar före ankomst inbetalas hela hyresbeloppet.

 • Beställning online
  Vid beställning online görs den 1:a inbetalningen omgående. Restbeloppet (2:a inbetalningen) betalas senast 30 dagar före ankomstdatumet. Vid beställning mindre än 30 dagar före ankomst inbetalas hela hyresbeloppet.

 • Saknad 2:a inbetalning
  Om den 2:a inbetalningen inte görs senast 20 dagar före ankomst har Semesterhus Nordsjön rätt att annullera hyreskontraktet. Det inbetalade beloppet (1:a inbetalningen) återbetalas inte.

Läs mer under avbokning av hyreskontraktet.

Kontroll av hyreskontrakt

När hyreskontraktet mottas är det hyresgästens ansvar att kontrollera att perioden och semesterhustypen är korrekta.

Ändring av namn på hyreskontrakt

Om ni vill ändra namnet på ert hyreskontrakt och därmed överföra det till en annan person har vi möjlighet att utföra ändringen mot en avgift på 250 DKK. Vi ska meddelas senast två dagar före ankomst.

Ändring av reservation

Ändring av reservation mer än 15 dagar före ankomstdatumet kan ske mot betalning av en ändringsavgift på 250 DKK per reserverat semesterhus. Ändringsavgift ska betalas vid förkortning av vistelse, ändring av ankomstdatum eller semesterhustyp. Undantag för betalning av ändringsavgift: Tillköp av slutstädning, tillägg för hund, sängkläder och förlängning av vistelse. Det är inte möjligt att ändra en reservation mindre än 15 dagar före ankomstdatumet.

Avbokning av hyreskontraktet

Vid avbokning mer än 30 dagar före ankomst betalas en avbokningsavgift på 250 kr per reserverat semesterhus. Vid avbokning mellan 30 dagar och 20 dagar före ankomst betalas en avbokningsavgift på 25 % av hela hyresbeloppet. Vid avbokning mindre än 20 dagar före ankomstdagen betalas inget tillbaka. Om hela beloppet ännu inte har betalats har Semesterhus Nordsjön rätt att kräva hela hyresbeloppet.

Avgift på kreditkort

På betalningar med betalkort läggs en avgift efter gällande regler och satser från kortutfärdaren. Avgiftsbeloppet framgår av kvittot.

Trygghetspaket

Vi rekommenderar att ni beställer vårt trygghetspaket när ni bokar en vistelse. Då är ni garderade om ni plötsligt får en inbjudan till en stor fest eller annat som gör att ni behöver ändra eller annullera er bokning. Denna garanti ingår inte i era egna försäkringar eller betalkortets avbokningsskydd, utan uppnås endast med trygghetspaketet. Trygghetspaketet täcker också sjukdom. Trygghetspaketet kostar 249 DKK per semesterhus och ska beställas samtidigt som vistelsen.

Så här är ni garderade

Nedan kan ni se hur trygghetspaketet täcker vid behov av ändringar med mer resp. mindre än 15 dagar till ankomst.

Mer än 15 dagar till ankomst

 • Ändring av ankomstdatum
  Ni kan ändra er bokning utan ändringsavgift och ska endast betala en eventuell skillnad mellan den nuvarande och den nya vistelsen.

 • Annullering av vistelse
  Ni kan gratis annullera er vistelse och få hela beloppet återbetalt, därmed betalar ni endast för trygghetspaketet.

Mindre än 15 dagar till ankomst

 • Sjukdom innan eller under er vistelse
  Trygghetspaketet täcker sjukdom innan er vistelse och också om olyckan skulle vara framme och ni blir sjuka medan ni vistas i semesterhuset och måste avbryta vistelsen på grund av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar hyresgästen, make/maka, barn, föräldrar eller syskon.
  Om ni är tvungna att avbryta er vistelse ska ni se till att informera oss på +45 8830 6505 vid avresa. Anledningen till annulleringen/avbrottet av vistelsen ska dokumenteras av läkare, och läkarintyg ska vara Semesterhus Nordsjön till handa senast 7 dagar efter avbeställningen/avbrottet av vistelsen. När ni har beställt trygghetspaketet och vistelsen avbryts returneras beloppet som motsvarar den resterande vistelsen.

Hund med på semestern

Er hund är välkommen i semesterhuset mot betalning av ett rengöringstillägg på 249 kr per hund. Vi reserverar oss för prisändringar. Ni får max. ta med er två hundar per semesterhus; meddelas vid bokning eller minst 15 dagar före ankomst. Om hund medtas utan att rengöringstillägg har betalats i förväg tar vi ut en avgift på 1 500 DKK.

Hundhår ska städas undan i semesterhuset före avresa, även om ni har beställt slutstädning.

På semesterhusplatsen och i semesterhusområdet ska hunden vara kopplad av hänsyn till grannarna.

Hyran inkluderar

Tillgång till semesterhuset och dess utrustning under uthyrningsperioden. Det kan förekomma olika varianter av möbleringen i semesterhusen och enskilda semesterhus kan ha utrustning utöver det som finns angivet i säljmaterialet.

Ankomst och avresa

 • Checka in från kl. 15.00.

 • Checka ut senast kl. 10.00.

Tre dagar före ankomsten skickas information med semesterhusets gatuadress och beskrivning av hur ni använder pinkoden till huset. Har ni betalat med kreditkort kan ni köra direkt till semesterhuset och öppna semesterhuset med den skickade koden.

Om ni har betalat via banköverföring eller om kreditkortet har gått ut ska ni checka in i vårt Servicecenter, där också energiförbrukningen i semesterhuset betalas i förväg.

Gruppresenärer försöker vi så gott det går att placera i närheten av varandra.

Semesterhusets placering

Önskemål om placering ska anges vid beställning, men vi kan inte garantera en bestämd placering.

Deposition

Vid skol-, sport- och gruppresor betalas en depositionsavgift på 1 500 DKK per semesterhus. Depositionen krävs i samband med betalningen för vistelsen. Detta belopp betalas tillbaka senast två veckor efter avresa om det inte saknas något eller förekommer skador på semesterhuset.

Daglig städning

Ni utför själva den dagliga städningen, och rengöringsutrustning finns i semesterhuset. Daglig städning innefattar att ni sköter disken, tömmer diskmaskinen, plockar undan efter er samt slänger sopor på sopstationen och eventuellt tar bort hundhår.

Slutstädning

När er vistelse är slut kan ni välja att själva göra semesterhuset rent eller köpa slutstädning. Priserna för slutstädning finns i boxen med Praktisk information under menypunkten Tilläggspriser. Se priserna här.

Om ni själva vill sköta slutstädningen ska ni räkna med 2-4 timmar för städningen, beroende på semesterhusets storlek. Rengöringsutrustning finns i semesterhuset. Ni ska endast ta med kökshanddukar, disktrasor och rengöringsmedel. I semesterhuset finns en kontrollista som ni ska följa.

Om städningen inte är tillräcklig tar vi ut en avgift för extra städning – motsvarande priset för en slutstädning.

Rökning

Alla semesterhusen i är rökfria, gäller också e-cigaretter. Därför är det inte tillåtet att röka i semesterhusen. Överträds detta debiteras en rengöringsavgift på 1 500 DKK.

Hyresgästens ansvar

Hyresgästen måste respektera de ordningsregler som gäller inom semesterbyn. Hyresgästen måste respektera de ordningsregler som gäller för semesterhusen. Hyresgästen är helt och hållet ansvarig för semesterhusets inventarier. Hyresgästen ansvarar för brister och skador orsakade av hyresgästen själv, husets övriga boende eller medtagna hundar och betalas av hyresgästen vid avresa. Hyresgästen lämnar vid bokning av vistelsen samtidigt samtyckte till att vi lämnar ut hyresgästens personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och uthyrningsperiod till semesterhusägarens försäkringsbolag i händelse av skador i semesterhuset orsakade av hyresgästen under uthyrningsperioden. Semesterhuset får maximalt bebos av det antal personer som anges i prislistan. En person över 18 år måste vara närvarande under hela vistelsen.

Energiförbrukning

Hyresgästen betalar för sin förbrukning i semesterhuset. Energiförbrukningen beräknas utifrån förbrukningen av el, vatten och värme från kl. 15.00 på ankomstdagen till utcheckningstidpunkten. Semesterhusen är uppvärmda med fjärrvärme. Betalning görs vid avresan. Om energiförbrukning inte godkänns vid avresan drar vi automatiskt av den från det betalkort som ni har använt vid betalningen för vistelsen.

Priser for energiförbrukning:

Energiförbrukning

Hyresgästen betalar för sin förbrukning i semesterhuset.

 • El och värme 5,50 DKK per kWh

 • Vatten 95 DKK per m3

Priserna är vägledande i förhållande till marknaden. Vi reserverar oss därför för prisändringar.

Möjliga störande ljud under byggperiod

Alla semesterhusen är nybyggda.

P.g.a. närliggande byggplats kan det förekomma störande ljud i området på vardagar. Detta ger inte anledning till återbetalning av delar eller hela er vistelse.

Semesterhusets omgivningar

Semesterhusgrundernas utomhusområden är fortfarande i etablerings- och anläggningsfasen.

Reklamationer

Trots att vi gör vårt yttersta för att er semester ska bli något helt speciellt kan det uppstå fel. Om det är saker ni är missnöjda med gällande er vistelse och hyrning av semesterhuset, ska ni först vända er till oss på +45 8830 6505.

Det gör ni enklast genom att vända er under vistelsen, så att vi kan åtgärda felet. Om ni vill göra en reklamation när ni har kommit hem kan ni senast 7 dagar efter avresa skriva till oss på minmening@semesterhusnordsjon.se

Särskilda klagomålsmöjligheter

Om det skulle hända att vi tillsammans inte kan finna en lösning kan ni lämna in ett klagomål till Ankenævnet för semesterhusuthyrning på http://www.fbnet.dk/fbnet/ankenaevnet-feriehusudlejning eller via EU:s tvistlösningsplattform http://ec.europa.eu/odr.

Personuppgifter

Hyresgästen samtycker till att Semesterhus Nordsjön – som förmedlare av semesterhusen – får vidarebefordra hyresgästens efternamn och nationalitet till semesterhusägaren.

Hyresgästen ingår enbart avtal med Semesterhus Nordsjön om hyrning av semesterhusen, men då semesterhusen ägs av privata kommer vi, i händelse av skador i semesterhuset orsakade av hyresgästen, att lämna ut hyresgästens personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och uthyrningsperiod till semesterhusägaren och dennes försäkringsbolag.

Vid bokning av ett semesterhus sparar vi personuppgifter ett år efter avresa. Få en överblick över vilka uppgifter som Semesterhus Nordsjön sparar och hur ett samtycke kan dras tillbaka här.

Priser och rabatter

Olika rabatter kan inte kombineras.

Våra priser justeras löpande. De aktuella priserna finns på vår hemsida. Vi gör vårt yttersta för att tekniska fel inte ska uppstå i vår prissättning men förbehåller oss rätten att upphäva en affär på grund av skrivfel och/eller tryckfel.

Force majeure

Semesterhus Nordsjön kan ställa in eller avbryta vistelsen på grund av force majeure, vilket innebär: krig, upplopp, strejk, lockout, olje- och bensinransonering, stängning av gränserna, epidemier, natur- och föroreningskatastrofer eller liknande händelser. Vid force majeure måste Semesterhus Nordsjön snarast underrätta hyresgästen. Hyresgästen får ingen gottgörelse eller återbetalning av det inbetalda beloppet.

Semesterhus Nordsjön tillhandahålls av Lalandia Søndervig A/S.